Poradnik


Nowobudowany obiekt na którym przewidziany jest maszt wraz z zbiorczą instalacją antenową, powinien mieć wykonane pomiary sygnałów antenowych naziemnych, satelitarnych i uzgodnione miejsce na usytułowanie i system mocowania na połaci dachowej lub kominie.
Wspomniane uzgodnienia i pomiary powinny być wykonane po zakończeniu konstrukcji dachu, co jest uzależnione od dalszego prowadzenia przewodów antenowych. Do wykonania instalacji antenowej przystępujemy razem z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi.